นโยบายการไม่สูบบุหรี่


นโยบายการไม่สูบบุหรี่ของ Sunwing Kamala Beach : อนุญาตให้สูบบุหรี่กลางแจ้งในพื้นที่สูบบุหรี่ที่จัดไว้เป็นพิเศษเท่านั้นห้ามสูบบุหรี่ในห้องหรือระเบียง
ค่าปรับขั้นต่ำ 2,000 บาทจะถูกเพิ่มเข้าไปในบิล หากพบหลักฐานการสูบบุหรี่ในห้องพัก